Gebruikte Oracle licenties kopen

Dure software kopen is verleden tijd sinds 2012. Eerst was het alleen mogelijk om de volledige prijs te betalen voor nieuwe software. Er is nu echter ook de mogelijkheid om gebruikte software licenties te kopen. Het Europese Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan wat als gevolg heeft dat gebruikte software doorverkocht mag worden. Gebruikte software is dus niet langer onbruikbaar, maar kan nog voor een tweedehandse prijs verkocht worden. Aan deze uitspraak kan je zien dat het Europese Hof veel waarde hecht aan een vrij verkeer van dirnsten en goederen. Dit ten nadele van de bescherming van de auteursrechten.

Een alternatief inkoopkanaal

Voor veel mensen kan het best prijzig zijn om de geschikte software te kopen. Daarnaast kan dit voor bedrijven ook veel voordelen bieden. Bedrijven die bijvoorbeeld gebruikte Oracle licenties weg willen doen, doordat ze toe zijn aan nieuwe software, hebben nu de mogelijkheid om deze gebruikte Oracle licenties door te verkopen. Dit brengt veel teweeg, omdat dit inhoudt dat het voor kopers en verkopers interessanter wordt om software aan te schaffen. Voor bedrijven die graag nieuwe software willen, is de drempel lager, omdat de software nu een restwaarde heeft. Daarnaast kiezen consumenten of bedrijven met een kleiner budget ook sneller voor software, omdat de prijs een stuk lager is. Voor beide groepen levert dit dus voordeel op. Zo is er dus sprake van een alternatief inkoopkanaal. Waar eerst alleen de software leverancier het recht had om haar software te verkopen, hebben zij nu geen invloed meer op gebruikte software licenties.

Deze licenties verminderen tevens niet met de jaren, aangezien ze nog steeds kwalitatief even sterk zijn als eerst. Er zijn nu genoeg mogelijkheden voor consumenten en bedrijven om bijvoorbeeld gebruikte Oracle licenties te kopen. Op het internet zijn digitale marktplaatsen ontstaan waar men snel en gemakkelijk de gebruikte software aan kan bieden of juist kopen. Oracle biedt ontzettend veel software producten en oplossingen aan en is dus een geschikt voorbeeld voor deze nieuwe ontwikkeling. De grote software aanbieders zijn het misschien niet eens met de uitspraak van het Europese Hof, maar de uitspraak heeft er wel voor gezorgd dat de vraag groter wordt door de gedaalde prijs.