Prijs stookolie

Stookolie was vroeger één van de belangrijkste en daarmee ook populairste mogelijkheden om een woning mee te verwarmen. De laatste jaren is die populariteit echter aanzienlijk minder geworden. De komst van nieuwe en duurzame mogelijkheden om een woning mee te verwarmen is daar zeker één van de voornaamste redenen van. Ook de komst van zogenaamde duurzame energievormen hebben stookolie flinke klappen toegedeeld. Eén van de belangrijkste redenen waarom de populariteit aanzienlijk is afgenomen is zonder enige twijfel de prijs. Wanneer we de prijs van stookolie bijvoorbeeld gaan vergelijken met de prijs van aardgas zien we een duidelijk verschil. Daarnaast is het ook nog eens zo dat stookolie aanzienlijk meer schade aanbrengt aan het milieu dan bij aardgas het geval is en dat is al niet meteen de meest milieuvriendelijke mogelijkheid om uw huis te verwarmen.

Hoe wordt de prijs van stookolie vastgesteld?
De vaststelling van de prijs van stookolie gebeurt op verschillende manieren. In eerste instantie is het belangrijk om te weten dat de markt op vlak van stookolie enkele jaren geleden werd open gezet. Dit heeft er voor gezorgd dat er een ware concurrentiestrijd is uitgebroken waarvan men dacht dat het goed zou zijn voor de consument. Helaas is het natuurlijk wel zo dat bedrijven niet onder de beursgenoteerde prijs van stookolie kunnen gaan zitten, want dat zou willen zeggen dat men verlies maakt. De beursgenoteerde prijs van stookolie wordt dan ook steeds aanzien als een zogenaamde basisprijs en op die basisprijs worden dan nog de eventuele extra kosten in rekening gebracht zoals transport, eventuele taksen, etc. Verschillende bedrijven kiezen er wel bewust voor om de transportkosten bijvoorbeeld slechts gedeeltelijk door te rekenen aan de klant om zo de prijs te proberen drukken.

De prijs van stookolie in de toekomst
Vandaag de dag ligt de prijs van stookolie dus al vrij hoog en experts verwachten dat die prijs in de toekomst alleen maar verder zal stijgen. De vraag naar stookolie wordt alsmaar kleiner en die kleiner wordende vraag zal er voor zorgen dat de prijs nog duurder zal worden. De vraag is dan natuurlijk nog maar of dit er niet voor zal zorgen dat stookolie of mazout definitief uit het straatbeeld zal verdwijnen. Nu al moeten verschillende gezinnen jaarlijks beroep doen op het zogenaamde stookoliefonds om een bijdrage te kunnen ontvangen zodat ze hun stookoliefactuur kunnen betalen. Met een nog duurder wordende prijs zullen nog meer gezinnen moeilijkheden krijgen bij het betalen van hun stookoliefactuur.